Are you thinking of going to the Cloud?

You may have thought of transffering your existing applications to the Cloud, but are still hesitating? Many companies are open to cloud services in principle, but stick to the existing ways and hosting solutions still. There may be several reasons for this such as security and other risks, uncertainty of the costs and benefits.

Data security

Tietoturvan suhteen pelkästään se, että palvelu on omassa sisäverkossa palomuurin takana, ei takaa palvelulle mitään lisäsuojaa tänä päivänä. Lisäksi omien serverien pyörittämiseen liittyy fyysisiä tietoturvahaasteita. Tietoturva on varsin moniulotteinen asia, joista hosting -ratkaisu on vain yksi osa. Pilvipalveluiden puolesta puhuu se, että niiden tietoturva on yleensä kehitetty paljon suuremmilla investoinneilla sekä tietoteknisesti että fyysisesti, kuin mihin yksikään yksittäinen organisaatio kykenisi itsekseen. Heikoin lenkki määrittää kuitenkin kokonaistietoturvan tason, joten esimerkiksi omien päätelaitteiden tietoturva pitää arvioida yhtä tarkasti. Yrityskäyttöön tarkoitetuissa pilvipalveluissa voi  valita, mihin maanosaan oma data tallennetaan. Esimerkiksi Amazonin Euroopan pilvipalvelukeskukset sijaitsevat Irlannissa ja Saksassa. Kannattaa ottaa selvää, koskeeko omaa dataa jotkut erityissäännökset – pitääkö datan pysyä Suomessa, vai riittääkö että se säilyy EU-alueella. Yhteydet konesaleista päätelaitteisiin ovat pilvipalveluissa salattuja.

Cost benefits

Siirtämällä vanhat sovellukset skaalautuvaan, moderniin ja turvalliseen pilviympäristöön voi saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. Tulevaisuuden kapasiteettitarvetta ei tarvitse arvailla, koska sovellusten tuotantokapasiteetti voidaan skaalata automaattisesti kuormituksen mukaan, tällöin maksat vain toteutuneesta kapasiteetin käytöstä. Kuukausipohjainen laskutus poistaa myös tarpeen merkittäviin alkuinvestointeihin, jotka omassa hosting -ratkaisussa ovat mittavia. Tämän lisäksi pilvi auttaa keskittymään liiketoiminnassasi lisäarvoa tuottaviin asioihin, ydinliiketoimintasi ulkopuolella olevien toimintojen sijaan. Samalla tarve omalle henkilökunnalle serverien ylläpidossa poistuu.

Future possibilities

Pilvipalveluiden kustannushyödyn ja joustavuuden lisäksi ne tarjoavat myös muita merkittäviä hyötyjä, joita ovat mobiliteetti, vikasietoisuus, palveluiden palautus sekä big data / AI ja muut uudet kehitysmahdollisuudet. Mobiliteetti tarkoittaa sitä, että palvelua voi käyttää mistä tahansa eikä käyttö ole rajoitettu vain yrityksen sisäverkkoon. Pilvipalveluiden vikasietoisuus on erinomainen johtuen siitä, että palvelun saatavuus ei riipu yhdestä fyysisestä palvelimesta, joka rikkoutuessaan kaataa palvelun, vaan mikäli jokin palvelin kaatuu, niin uusi käynnistyy automaattisesti ja korvaa vikaantuneen välittömästi. Palvelimen kaatuessa tai rikkoutuessa on myös mahdollista, että osa tai kaikki palvelun data menetetään. Datan palauttaminen pilavipalvelun varmuuskopioista on hyvin suoraviivainen ja nopea prosessi verrattuna perinteisiin hosting- ratkaisuihin. Pilvipalveluiden hyödyt eivät rajaudu niistä heti saataviin edellä luoteltuihin etuihin, vaan pilvipalvelut mahdollistavat yrityksen tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisia uusia hyötyjä, kuten palveluiden keräämän datan helpomman analysoinnin ja hyödyntämisen esim. kone-oppimissovelluksissa sekä muissa ulkoisissa palveluissa.

Jos olet kiinnostunut siirtymään pilveen, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Analysoimme nykyisen ympäristösi ja sovelluksesi ja ehdotamme niille sopivan pilviratkaisun.

Tilaa blogimme