MIKSI MYÖS SINUN KANNATTAA SIIRTYÄ PILVEEN?

Oletko miettinyt nykyisten ohjelmistojesi ja sovellustesi siirtämistä pilveen, mutta epäröit vielä? Monissa yrityksissä ollaan periaatteessa avoimia pilvipalveluille, mutta käytännössä pitäydytään usein vanhoissa toimintatavoissa ja hosting-ratkaisuissa. Tälle on monia syitä, joista yleisimmät koskevat tietoturvaa ja riskejä sekä pilvipalveluiden kustannuksia ja epätietoisuutta hyödyistä.

 

KEHITTYNYT TIETOTURVA

Tietoturvan suhteen pelkästään se, että palvelu on omassa sisäverkossa palomuurin takana, ei takaa palvelulle mitään lisäsuojaa tänä päivänä. Lisäksi omien serverien pyörittämiseen liittyy fyysisiä tietoturvahaasteita. Tietoturva on varsin moniulotteinen asia, joista hosting -ratkaisu on vain yksi osa. Pilvipalveluiden puolesta puhuu se, että niiden tietoturva on yleensä kehitetty paljon suuremmilla investoinneilla sekä tietoteknisesti että fyysisesti, kuin mihin yksikään yksittäinen organisaatio kykenisi itsekseen. Heikoin lenkki määrittää kuitenkin kokonaistietoturvan tason, joten esimerkiksi omien päätelaitteiden tietoturva pitää arvioida yhtä tarkasti. Yrityskäyttöön tarkoitetuissa pilvipalveluissa voi valita, mihin maanosaan oma data tallennetaan. Esimerkiksi Amazonin Euroopan pilvipalvelukeskukset sijaitsevat Irlannissa ja Saksassa. Kannattaa ottaa selvää, koskeeko omaa dataa jotkut erityissäännökset – pitääkö datan pysyä Suomessa, vai riittääkö että se säilyy EU-alueella? Yhteydet konesaleista päätelaitteisiin ovat pilvipalveluissa salattuja.

 

MERKITTÄVÄT KUSTANNUSHYÖDYT

Siirtämällä vanhat sovellukset skaalautuvaan, moderniin ja turvalliseen pilviympäristöön voi saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. Tulevaisuuden kapasiteettitarvetta ei tarvitse arvailla, koska sovellusten tuotantokapasiteetti voidaan skaalata automaattisesti kuormituksen mukaan, tällöin maksat vain toteutuneesta kapasiteetin käytöstä. Kuukausipohjainen laskutus poistaa myös tarpeen merkittäviin alkuinvestointeihin, jotka omassa hosting -ratkaisussa ovat mittavia. Tämän lisäksi pilvi auttaa keskittymään liiketoiminnassasi lisäarvoa tuottaviin asioihin, ydinliiketoimintasi ulkopuolella olevien toimintojen sijaan. Samalla tarve omalle henkilökunnalle serverien ylläpidossa poistuu.

 

PILVIPALVELUT MAHDOLLISTAVAT PALJON MYÖS TULEVAISUUDESSA

Pilvipalveluiden kustannushyödyn ja joustavuuden lisäksi ne tarjoavat myös muita merkittäviä hyötyjä, joita ovat mobiliteetti, vikasietoisuus, palveluiden palautus sekä big data / AI ja muut uudet kehitysmahdollisuudet. Mobiliteetti tarkoittaa sitä, että palvelua voi käyttää mistä tahansa eikä käyttö ole rajoitettu vain yrityksen sisäverkkoon. Pilvipalveluiden vikasietoisuus on erinomainen johtuen siitä, että palvelun saatavuus ei riipu yhdestä fyysisestä palvelimesta, joka rikkoutuessaan kaataa palvelun, vaan mikäli jokin palvelin kaatuu, niin uusi käynnistyy automaattisesti ja korvaa vikaantuneen välittömästi. Palvelimen kaatuessa tai rikkoutuessa on myös mahdollista, että osa tai kaikki palvelun data menetetään. Datan palauttaminen pilavipalvelun varmuuskopioista on hyvin suoraviivainen ja nopea prosessi verrattuna perinteisiin hosting- ratkaisuihin. Pilvipalveluiden hyödyt eivät rajaudu niistä heti saataviin edellä luoteltuihin etuihin, vaan pilvipalvelut mahdollistavat yrityksen tulevaisuuden kannalta mielenkiintoisia uusia hyötyjä, kuten palveluiden keräämän datan helpomman analysoinnin ja hyödyntämisen esim. kone-oppimissovelluksissa sekä muissa ulkoisissa palveluissa.

Jos olet kiinnostunut siirtymään pilveen, ota meihin rohkeasti yhteyttä. Analysoimme nykyisen ympäristösi ja sovelluksesi ja ehdotamme niille sopivan pilviratkaisun.

Tilaa blogimme