Taustajärjestelmäkehitys

Hyvin toimiva taustajärjestelmä on keskeinen osa toiminallista web-palvelua tai mobiilisovellusta. Meillä on laaja kokemus taustajärjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Toteutamme taustajärjestelmät yleensä Java tai Python -ohjelmointikielillä. Lisäksi käytämme tunnettuja avoimen lähdekoodin komponetteja. Sovellamme API-first ajattelua, jossa suunnitellaan ja dokumentoidaan rajapinta ensin, jonka jälkeen taustajärjestelmää voi hyödyntää niin selaimella kuin mobiilisovelluksella. Näin vältetään myös nk. vendor lock -tilanne, ja asiakas voi tehdä jatkokehitystä kenen kanssa tahansa.

Käytämme usein nk. kontti-teknologiaa (Docker). Tämä yksinkertaistaa taustajärjestelmän ylläpitotarvetta sekä tekee sen skaalautuvaksi ja nopeaksi käyttää. Jatkuvan integraation ja testiautomaation ohella kontti-teknologia tarjoaa modernin tavan kehittää ja ylläpitää taustajärjestelmiä.

 

Tilaa blogimme