Julkaisut

Tekoälyn merkitys yritysten kilpailuedun lähteenä on kasvamassa nopeasti. Tämä on helppo allekirjoittaa, mutta tekoälyn hyödyntäminen käytännön liiketoiminassa ei ole itsestäänselvää, vaan vaatii osaamista ja asiaan perehtymistä. Tekoälyä käytetään nykyään eniten yrityksissä, jotka ovat jo valmiiksi digitaalisia edelläkävijöitä, esimerkiksi internet-, teknologia-, auto- ja pankkisektoreilla. Sen sijaa muilla aloilla tekoälyn ja sen osa-alueen koneoppimisen soveltaminen ei ole

Lue lisää

Oletko miettinyt nykyisten ohjelmistojesi ja sovellusten siirtämistä pilveen, mutta epäröit vielä? Monissa yrityksissä ollaan periaatteessa avoimia pilvipalveluille, mutta käytännössä pitäydytään usein vanhoissa toimintatavoissa ja hosting-ratkaisuissa. Tälle on monia syitä, joista yleisimmät koskevat tietoturvaa ja riskejä sekä pilvipalveluiden kustannuksia ja epätietoisuutta hyödyistä. Kehittynyt tietoturva Tietoturvan suhteen pelkästään se, että palvelu on omassa sisäverkossa palomuurin takana, ei takaa

Lue lisää

For those of you used to Android development, you know that file called R that’s autogenerated by Android Studio and gives you access to the resources inside your application. By using this file you have flexibility to change your resources, and have the compiler alerting you about misspellings or missing resources that you are referencing

Lue lisää

Tämä blogi on toinen osa iOS-sovellusten laadunvarmistuksesta. Ensimmäisessä osassa kävimme läpi sovellusten laatuominaisuuksia ja laatua varmistavia toimia kehitysvaiheessa, tässä blogissa esittelemme julkaisun, beta-testauksen ja tuotantoaikaisen laadunvalvonnan. Julkaisun QA Kaikki App Storeen julkaistavat sovellukset tarkistetaan Applen toimesta ennen julkaisua niin sanotussa App Review:ssä. Kyseinen laadunvarmistuvaihe kestää yleensä muutamia päiviä. Apple ei anna tarkkoja tietoja oman laadunvarmistusprosessinsa

Lue lisää

Tämä blogi on ensimmäinen osa iOS-sovellusten laadunvarmistukseen liittyen. Esittelemme sovellusten laatuominaisuudet ja laatua varmistavia toimia sovelluksen kehitysvaiheessa. Mobiilisovellusten laatuominaisuudet Sovelluksen laadun ensimmäinen osa on sen käyttökelpoisuus. Pystyykö sovelluksella tekemään sen, mitä varten se on suunniteltu? Sovelluksesta tulee löytyä kaikki käyttöä varten tarpeelliset ominaisuudet loppukäyttäjän ja sovelluksen tavoitteiden kannalta. Toinen olennainen laatuominaisuus on sovelluksen käytettävyys. Onko

Lue lisää

Olen miettinyt viime aikoina paljon tuoteomistajan roolia kehitysprojektien onnistumisessa. Projektipäällikölle tuoteomistaja on asiakkaan puolelta tärkein työpari ja vaikuttaa ratkaisevasti projektin sujuvuuteen. Tuoteomistaja eli product owner (tuttavallisemmin PO) vastaa tuotteen visiosta: mitä projekti tuottaa, ketä varten ja miksi.  Onnistuneen kehitysprojektin kannalta on tärkeää, ettei vastuu hajaudu epämääräisesti yrityksen sisällä niin, että lopullisten päätösten tekeminen on hankalaa ja esiintyy epävarmuutta

Lue lisää

In this video you can see Starcut’s new website being built by our UI/UX designer Toghrul Afandiyev.     New site is under construction, so stay tuned for updates.

Lue lisää

This blog post details how to use AWS CodeDeploy and Maven to create a deployment process that easily supports multiple independent environments, such as staging and production. AWS CodeDeploy Setup Create an AWS CodeDeploy application with a name of your choice. In this example, the name application is used. Under the newly created application, create

Lue lisää

This blog is from the Android development perspective.  Realm is an open source NoSQL multi platform database. It’s simplicity and transaction speed has made it a very popular database for mobile applications. From the perspective of the end-users, Realm provides many appreciated features. Realtime functionalities and offline experience are faster and easier to build.  

Lue lisää

Starcut on suunnitellut ja toteuttanut Trafille Droneinfo-mobiilisovelluksen. Droneinfo auttaa miehittämättömän ilmailun pilotteja navigoimaan ilmojen halki turvallisesti. ”Droneharrastajat eivät välttämättä tunne ilmailun sääntelyä eivätkä siten aina tiedä ilmailun kieltoalueista. Uuden mobiilisovelluksemme tarkoitus on helpottaa tiedonsaantia ja näin lisätä turvallisuutta”, kertoo Trafin johtava asiantuntija Jukka Hannola. Sovelluksen päänäkymä kertoo mahdolliset ilmatilan rajoitukset alueella, jossa käyttäjä on parhaillaan:

Lue lisää

© Starcut Ltd.
All rights reserved

Runeberginkatu 5 B |  4. kerros  |  00100 Helsinki  |  Finland
  Starcut is a registered trademark of Starcut Ltd

facebookTwitterLinkedIn